FANDOM


Air Attack – zdolność, która pojawia się w grze Sonic Battle. Jest używana przez Emerla jako Air Attack.

Opis

Początkująca karta

Cudzy1 The first Air Attack that Emerl captured from Sonic. The capture was incomplete, and the skill isn't enabled. Cudzy2
Opis początkującej karty
Air Attack jest zdolnością początkującą. Podczas wykonywania tej umiejętności, Emerl wykonuje słabe kopnięcie w dół z powietrza. Gracz otrzymuje tę kartę na początku gry.

Zaawansowana karta

Cudzy1 Emerl's Air Attack awakened. An explosive kick, caused by creating friction with the hydrogen in the air. Cudzy2
Opis zaawansowanej karty
Ultimate Air Attack jest zdolnością zaawansowaną. Kiedy Emerl użyje tej umiejętności, to wykona bardzo silne kopnięcie w dół z powietrza. Dodatkowo wytworzona zostanie eksplozja, na skutek tarcia wodoru w powietrzu. Emerl może otrzymać tą zdolność poprzez uczestnictwo w Virtual Training.

Statystyki

Początkująca karta

Numer 201
Punkty zdolności ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
Siła █ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░
Prędkość █ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░


Zaawansowana karta

Numer 222
Punkty zdolności ★ ★ ★ ★ ★ ★
Siła █ █ █ █ █ █ █ █ █
Prędkość █ █ █ █ █ █ █ █ █


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.