FANDOM


W tym artykule znajdziesz informacje na temat lokacji Czerwonych pierścieni w drugim świecie gry Sonic Colors - Sweet Mountain.

Wii Edytuj

Akt 1 Edytuj

Sonic Colours Sweet Mountain Act 1 All Red Star Rings04:42

Sonic Colours Sweet Mountain Act 1 All Red Star Rings

Film pokazujący jak zdobyć czerwone pierścienie w Akcie 1

 1. Pierwszy Czerwony pierścień można zdobyć już na samym początku poziomu. Kiedy gracz przejdzie przez sekcję z wielką rakietą, znajdzie się na platformach z całą masą Egg Pawn. Po prawej stronie będzie widoczny pierwszy pierścień.
 2. (Yellow Drill wymagane) Po przejściu przez pierwszy punkt kontrolny, gracz musi chwycić Kapsułę z Żółtym Wispem w środku. Następnie należy biec cały czas w prawo, przebiec przez pętlę, ominąć platformy i dojść do panelu przyspieszającego. Nie należy przebiegać przez niego, tylko właśnie wtedy użyć Mocy Koloru. Gracz musi wiercić wiertłem w dół, aż znajdzie powierzchnie pod ziemią, otoczoną metalowymi skrzyniami i Czerwonym pierścieniem w centrum. Należy zniszczyć metalowe skrzynie aby się do niego dostać.
 3. (Yellow Drill wymagane) Po zdobyciu drugiego Czerwonego pierścienia, należy przewiercić się Yellow Drilem do powierzchni, która znajduje się na dole. Gracz musi cały czas podążać w prawo, aż do momentu, w którym znajdzie się na kilku ruchomych platformach. Musi je przeskoczyć, aby dostać się na krótką szyną. Kiedy Sonic z niej zeskoczy gracz musi zawrócić i udać się z powrotem w lewo. Znajdzie się w małym obszarze z trzecim Czerwonym pierścieniem na platformie, pomiędzy dwoma ludzikami z ciasta.
 4. Po osiągnięciu drugiego punktu kontrolnego gracz musi udać się na koniec ścieżki, w miejsce gdzie wystrzeliwane są ogromne rakiety. Trzeba dość do końca jej końca. Potem należy udać się w prawo i wskoczyć na wyższy stopień. Można teraz dostrzec czerwoną sprężynę. Zamiast na nią wskakiwać gracz musi udać się bardziej w prawo, gdzie ukryty został czwarty Czerwony pierścień.
 5. Po zdobyciu czwartego pierścienia gracz znajdzie się w takiej samej sekcji co poprzednia, tj. gdzie wystrzeliwane są ogromne rakiety. Tak jak wcześniej należy udać się na koniec ścieżki i kiedy gracz znajdzie się na jej końcu dostrzeże ostatni pierścień schowany za trzema czerwonymi sprężynami. Musi on(a) ominąć te sprężyny wskakując na wyższy stopień, jednak tym samym uważając na wciąż wystrzeliwane rakiety. Ostatni pierścień zostanie zdobyty.

Akt 2 Edytuj

Sonic Colours Sweet Mountain Act 2 All Red Star Rings02:56

Sonic Colours Sweet Mountain Act 2 All Red Star Rings

Film pokazujący jak zdobyć czerwone pierścienie w Akcie 2

 1. (Green Hover wymagane) Po osiągnięciu pierwszego punktu kontrolnego i przejściu pod ścianą, gracz będzie mógł zauważyć Kapsułę Zielonego Wispa na jednej z trzech platform powyżej. Musi ją zdobyć, użyć Mocy Koloru i lecieć w górę. Następnie należy skręcić w lewo. Znajdzie się w obszarze pełnym kolców. Trzeba je ominąć udając się w dół. Znajduje się tam pierwszy Czerwony pierścień.
 2. Chwilkę po zdobyciu pierwszego pierścienia, gracz znajdzie się w sekcji, w której musi zniszczyć pojawiające się z góry Egg Pawn. Po ich zniszczeniu należy wciągnąć się po lince. Następnie Sonic odbije się od kilku sprężyn i wyląduje na ziemi. W tym momencie należy udać się w lewo, przeskakując nad panelem przyspieszającym gdzie znajduje się kolejny Czerwony pierścień, ukryty wśród popcornu.
 3. Trzeci Czerwony pierścień można zdobyć podążając główną ścieżką, bezpośrednio do Goal Ring. Znajduje się on jednej z trzech platform, w sekcji, w której można znaleźć mnóstwo spadających platform.
 4. (Green Hover wymagane) Po zdobyciu poprzedniego pierścienia, gracz musi cofnąć się w lewo, do sekcji, w której trzeba zniszczyć dwa badniki. Pomiędzy nimi znajduje się blok, który można zniszczyć używając Stomp Attack. Po zniszczeniu pojawi się przełącznik. Należy na nim stanąć, a następnie udać się z powrotem w lewo i wciągnąć na linie. Gracz dostrzeże Kapsułę z Zielonym Wispem w środku. Po jej zebraniu i uruchomieniu mocy, musi udać się w górę i użyć zdolności Light Speed Dash na widocznym rzędzie pierścieni. Doprowadzi go to automatycznie do czwartego pierścienia.
 5. Zaraz po zdobyciu czwartego pierścienia, gracz może się natknąć na sekcję ze spadającymi platformami, oraz liną wciągającą. Nie należy jej używać tylko przejść pod ścianą. Sprawi to, że Sonic zostanie wybity przez Rainbow Ring i automatycznie zdobędzie ostatni już na tym akcie pierścień.

Akt 3 Edytuj

Sonic Colours Sweet Mountain Act 3 All Red Star Rings04:04

Sonic Colours Sweet Mountain Act 3 All Red Star Rings

Film pokazujący jak zdobyć czerwone pierścienie w Akcie 3

 1. Pierwszy Czerwony pierścień znajduje się niedaleko po pierwszym punkcie kontrolnym. Kiedy gracz ominie drugą Kapsułę Pomarańczowego Wispa natknie się na trzy sprężyny, które wybiją go na platformy powyżej. Na środkowej znajduje się pierwszy Czerwony pierścień.
 2. (Orange Rocket wymagane) Po zdobyciu pierwszego pierścienia należy się troszeczkę cofnąć w lewo i skoczyć. Kiedy Sonic będzie znajdował się nad sprężynami gracz musi uruchomić Moc Koloru Pomarańczowego Wispa. Doprowadzi go to do drugiego już na tym akcie pierścienia.
 3. (Pink Spikes wymagane) Po osiągnięciu drugiego punktu kontrolnego gracz musi się trochę cofnąć i użyć Boostu przed wbiegnięciem na ścieżkę w kształcie rampy. Wybije go to do Kapsuły z Różowym Wispem w środku. Następnie należy użyć jego mocy i wskoczyć na sufit po prawej stronie punktu kontrolnego, zniszczyć skrzynki chroniące dostęp do Pomarańczowego Wispa i cały czas podążać w górę. W momencie kiedy ściana się skończy gracz ujrzy platformę, na którą musi przeskoczyć. Aby dostać się do trzeciego Czerwonego pierścienia musi utrzymywać się na platformie, aż do momentu, w którym zobaczy pętle. Należy skoczyć wewnątrz niej, aby go zdobyć.
 4. (Pink Spikes wymagane) Po zdobyciu trzeciego pierścienia gracz musi wskoczyć z powrotem na platformę i zaczekać do momentu skończenia mocy. Po jakimś czasie ujrzy roboty, które trzeba zniszczyć aby osiągnąć kolejną platformę powyżej. Następnie trzeba uważać aby Sonic nie został z niej zrzucony przez ściany. Żeby do tego nie dopuścić należy kucnąć. Po chwili gracz ujrzy Czerwony pierścień na jednej z większych platform. Aby się do niego dostać musi użyć zdolności Wall Jump
 5. Ostatni pierścień znajduje się tuż po trzecim punkcie kontrolnym w sekcji driftu. Można go zdobyć tylko w wypadku nie zbierania trzeciego i czwartego pierścienia. W czasie biegu gracz musi trzymać się cały czas prawej strony, w celu odnalezienia sprężyny ukrytej za kilkoma pudełkami. Wybije go ona szynę po prawej, z której musimy przeskoczyć na lewą, a ta z kolei doprowadzi go do nieosiągalnego wcześniej obszaru, wypełnionego ogromną ilością pudeł. Między nimi znajduje się ostatni już na tym akcie Czerwony pierścień.

Akt 4 Edytuj

Sonic Colours Sweet Mountain Act 4 All Red Star Rings03:42

Sonic Colours Sweet Mountain Act 4 All Red Star Rings

Film pokazujący jak zdobyć czerwone pierścienie w Akcie 4

 1. (Cyan Laser wymagane) Aby zdobyć pierwszy Czerwony pierścień gracz musi na samym początku poziomu przebiec przez cały popcorn i włączyć przełącznik co sprawi, pojawienie się Kapsuły Cyjanowego Wispa. Należy ją zabrać i dalej podążać w prawo, niszcząc Egg Pawn i stając na kolejnym przełączniku. Nad wiatrakiem, którym porusza ten przełącznik można zauważyć rząd pierścieni. Gracz musi wycelować Cyan Laserem właśnie w to miejsce. Odbije go to od kilku kryształów i przeniesie na obszary powyżej. Czerwony pierścień znajduje się za ścianą, pod którą trzeba kucnąć.
 2. (Cyan Laser wymagane) Drugi Czerwony pierścień można zdobyć jedynie w wypadku ominięcia pierwszego. Tak jak przedtem, gracz musi zebrać Kapsułę Cyjanowego Wispa, jednak zamiast jej używać należy zachować ją i podążać dalej główną ścieżką omijając wiatraki. Po ich ominięciu i wciągnięciu się na linie na wyższe platformy będzie można zauważyć metalowe skrzynie i dwa rzędy platform po ich prawej stronie. Między nimi znajduje się kryształ, w który trzeba wycelować Laserem. Odbije nas on od kolejnych kryształów i doprowadzi do drugiego Czerwonego pierścienia.
 3. Po zdobyciu dwóch pierścieni gracz znajdzie w kolejnej sekcji z wiatrakami. Musi on(a) używać platform i przełączników aby dostać się na górę unikając tym samym przeszkód. W momencie zobaczenia Kapsuły Fioletowego Wispa nie należy iść na prawo tylko poczekać trochę aż platformy wyjadą wyżej i doprowadzą gracza do trzeciego już Czerwonego pierścienia.
 4. (Purple Frenzy wymagane) Po zdobyciu trzeciego Czerwonego pierścienia gracz musi zebrać Kapsułę z Fioletowym Wispem. Kiedy znajdzie się w sekcji pełnej metalowych skrzynek musi użyć jego mocy i zniszczyć je wszystkie aby odsłonić pierścień.
 5. Po zdobyciu czwartego pierścienia Sonic znajdzie się w sekcji z jedną platformą, wielką na cały ekran. Gracz musi trzymać się najczęściej jak to możliwe lewej strony, aby w pewnym momencie znaleźć wgłębienie na ścianie wypełnione popcornem. Właśnie tam został ukryty ostatni Czerwony pierścień.

Akt 5 Edytuj

Sonic Colours Sweet Mountain Act 5 All Red Star Rings05:39

Sonic Colours Sweet Mountain Act 5 All Red Star Rings

Film pokazujący jak zdobyć czerwone pierścienie w Akcie 5

 1. Pierwszy Czerwony pierścień znajduje się dosłownie na samym początku aktu. W momencie kiedy Sonic wystartuje i wybije się ze skoczni gracz musi po wylądowaniu zatrzymać się i iść w tył. Czerwony pierścień znajduje się na niższym stopniu.
 2. Drugi pierścień znajduje się niedaleko po pierwszym punkcie kontrolnym, po ominięciu sekcji z Niebieskimi Blokami. Kiedy gracz będzie podążał główną ścieżką zobaczy linę, po której może się wciągnąć na kilka kolców. Po lewej stronie będzie widoczna platforma z drugim Czerwonym pierścieniem.
 3. Trzeci pierścień można zdobyć po osiągnięciu drugiego punktu kontrolnego w sekcji z wielkimi lizakami. Po wybiciu się z pierwszego lizaka Sonic znajdzie się na platformach obok drugiego lizaka. Po prawej stronie znajduje się platforma z trzecim Czerwonym pierścieniem. Aby go zdobyć gracz musi wybić się z tego lizaka.
 4. (Blue Cube wymagane) Po zdobyciu trzeciego pierścienia i dotarciu do trzeciego lizaka gracz musi użyć Boostu aby dać impuls wybiciu się z niego. To samo należy zrobić wybijając się z kolejnego lizaka. Po wykonaniu danych czynności gracz znajdzie się w obszarze z mnóstwem metalowych skrzyń, które można zniszczyć jedynie za pomocą Blue Cube. Można ją zdobyć wcześniej zbierając Kapsułę Niebieskiego Wispa. Jeżeli gracz będzie zniszczy wszystkie skrzynie, bez problemu znajdzie czwarty Czerwony pierścień.
 5. (Pink Spikes wymagane) W miejscu zdobycia czwartego pierścienia gracz zauważy Kapsułę Różowego Wispa, którą musi chwycić. Następnie wystarczy poczekać aż skończy się moc Blue Cube i użyć mocy Różowego Wispa. Potem należy wskoczyć na sufit i przejść na ścianę po prawej. Jeżeli gracz będzie podążał przed siebie znajdzie piąty Czerwony pierścień między kilkoma metalowymi skrzyniami.

Akt 6 Edytuj

Sonic Colours Sweet Mountain Act 6 All Red Star Rings02:11

Sonic Colours Sweet Mountain Act 6 All Red Star Rings

Film pokazujący jak zdobyć czerwone pierścienie w Akcie 6

 1. Pierwszy Czerwony pierścień znajduje się już na samym początku poziomu między kilkoma Żółtymi Blokami. Istnieją dwa sposoby na jego zdobycie:
  1. (Pink Spikes wymagane) Pierwszy sposób polega na użyciu mocy Różowego Wispa - Pink Spikes. Wystarczy zebrać jego Kapsułę znajdującą się po prawej stronie od pierścienia, a następnie zniszczyć Żółte Bloki skacząc na nie.
  2. Drugi sposób nie wymaga użycia żadnej Mocy Koloru. Wystarczy, że podczas biegu, gracz skoczy i wciśnie przycisk Boostu. Jako, że nie można na razie zebrać żadnej Kapsuły Białych Wispów, Sonic nie użyje pełnej mocy tej zdolności, chociaż i tak będzie w stanie zniszczyć Żółte Bloki i zebrać Czerwony pierścień.
 2. Zaraz po zdobyciu pierwszego pierścienia gracz spotka kilka badników. Jeden z nich stoi na platformie, a drugi pod nim. Właśnie ten drugi chroni dostępu do Czerwonego pierścienia. Po zniszczeniu wszystkich robotów, po prostu wystarczy zebrać pierścień.
 3. (Blue Cube wymagane) Nieco dalej po zdobyciu drugiego pierścienia gracz znajdzie się w sekcji z Żółtymi i Niebieskimi blokami. Trzeci Czerwony pierścień znajduje się w lewym dolnym rogu tej sekcji, otoczony metalowymi skrzyniami, Żółtymi Blokami, oraz jednym Niebieskim Blokiem. Wystarczy, że kiedy gracz będzie w pobliżu użyje mocy Niebieskiego Wispa (którego Kapsułę można zdobyć wcześniej) i zniszczy wszystkie bloki, co da mu dostęp do trzeciego Czerwonego pierścienia.
 4. Po zdobyciu trzeciego pierścienia, gracz znajdzie się w kolejnej sekcji z Niebieskimi i Żółtymi Blokami. Pierścień znajduje się pośrodku sekcji, nad wieżą z Niebieskich Bloków. Istnieje kilka sposobów na jego zdobycie:
  1. (Pink Spikes wymagane) Najprostszym sposobem jest zachowanie zdobytej wcześniej mocy Pink Spikes. Wystarczy jej użyć, przejść po Niebieskich Blokach i bezproblemowo zebrać pierścień.
  2. Nieco trudniejszy sposób polega na użyciu zdolności Boostu. Należy po prostu skoczyć na najwyżej ustawiony Żółty Blok po prawej stronie pierścienia i użyć Boostu skacząc w lewą stronę.
  3. Jeszcze innym sposobem jest użycie szyny, która znajduje się na szczycie muru, nad platformami, na których stoją roboty. Należy na nią wskoczyć i w odpowiednim momencie wcisnąć przycisk kucania aby zeskoczyć z szyny i zdobyć pierścień.
  4. (Blue Cube wymagane) Najtrudniejszy sposób wymaga użycia mocy Niebieskiego Wispa. Należy odpowiednio używać mocy i przeskakiwać na odpowiednie bloki, aby dostać się do Czerwonego pierścienia.
 5. Ostatni pierścień znajduje się w tej samej sekcji co poprzedni. Aby się do niego dostać należy użyć tej samej szyny co w sposobie trzecim na zdobycie czwartego pierścienia. Tym razem jednak gracz musi grindować do końca, co doprowadzi go do ukrytej platformy z ostatnim Czerwonym pierścieniem.

Żródło Edytuj

 • Filmy użyte w tym artykule pochodzą z portalu YouTube, z kanału użytkownika "NintenU".


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.