Fandom

Sonic Wiki

Rangi

2666stron na
tej wiki
Dodaj nową stronę
Komentarz1 Udostępnij
Klasyczny eggman.png
Ten artykuł jest w trakcie rozbudowy!
Jeśli uważasz, że posiadane przez ciebie informacje są wartościowe dla tego artykułu, rozbuduj go!

Do zrobienia: Reszta tłumaczeń

Ranga A w Sonic Heroes
Rangi to oceny, które otrzymuje się po przejściu mini-gry, poziomu lub aktu w grze. Pokazują one, jak bardzo gracz się zaangażował w przejście poziomu. Czynnikami wpływającymi na rangę są m.in. czas przejścia poziomu, zdobyte pierścienie, ilość zniszczonych przeciwników, liczba wykonanych trików czy najszybsza prędkość osiągnięta przez gracza.

Rangi zadebiutowały w grze Sonic Adventure 2 i od tej pory pojawiają się w większości gier. Obecnie najlepszą rangą jest S a najgorszą E, po zebraniu wszystkich 141 rang A w grze Sonic Heroes można odblokować Super Hard Mode.

Lista rang Edytuj

Poniżej znajduje się lista rang, ich kolor i ewentualne uwagi

 • Ranga X: Fioletowa (tylko seria Sonic Riders)
 • Ranga SS: Mosiądzowa (tylko seria Sonic Riders)
 • Ranga S: Kryształowa/platynowa/złota
 • Ranga A: Złota/czerwona/różowa
 • Ranga B: Srebrna/pomarańczowa/purpurowa/czerwona
 • Ranga C: Brązowa/żółta/zielona
 • Ranga D: Stalowa/zielona/jasnoniebieska
 • Ranga E: Barwa zardzewiałego metalu/Niebieska
 • Ranga F: Purpurowa (miała pojawić się w Sonic Heroes jednak została anulowana)

Komentarze Edytuj

Bardzo często po zdobyciu rangi postać mówi krótki komentarz, który jest zależny od rangi.

Sonic Adventure 2 Edytuj

Sonic Edytuj

 • A: "[gwiżdże] That was cool!" ("To było super!")
 • B: "Too easy! Piece of cake!" ("Zbyt proste! Bułka z masłem!")
 • C: "Just made it." ("Właśnie to zrobiłem.")
 • D: "Huh. No problem." ("Huh. Bez problemu.")
 • E: "Barely made it." ("Ledwo mi się udało.")

Tails Edytuj

 • A: "I did it, Sonic!" ("Sonic, zrobiłem to!")
 • B: "Very good." ("Bardzo dobrze.")
 • C: "That was easy." ("To było łatwe.")
 • D: "That was a little tough!" ("To było nieco trudne.")
 • E: "I gotta do better next time." ("Następnym razem muszę się postarać.")

Knuckles Edytuj

 • A: "Yeah, this is perfect!" ("O tak, to było świetne!")
 • B: "Yeah, I feel good." ("O tak, czuję się dobrze.")
 • C: "Not too bad." ("Nieźle.")
 • D: "Whew, that was tough." ("Uff, to było trudne.")
 • E: "I have to try harder." ("Muszę się postarać.")

Shadow Edytuj

 • A: "Ultimate victory!" ("Ostateczne zwycięstwo!")
 • B: "Hmm, too easy for me." ("Hmm, zbyt łatwe dla mnie.")
 • C: "That wasn't so hard." ("To nie było trudne.")
 • D: "Maybe I didn't try hard enough." ("Chyba nie próbowałem zbyt dobrze.")
 • E: "I guess I'm not at full power here." ("Chyba nie jestem w pełni sił.")

Doktor Eggman Edytuj

 • A: "Now you know why I am the best!" ("Teraz wiecie dlaczego jestem najlepszy!")
 • B: "Hahaha, piece of cake!" ("Hahaha, bułka z masłem!")
 • C: "Hmm. That wasn't so difficult." ("Hmm. To nie było trudne.")
 • D: "I should have tried a little harder." ("Powinienem się bardziej postarać.")
 • E: "That was too close." ("Było blisko.")

Rouge Edytuj

 • A: "How was that? Perfect? Like me?" ("Jak było? Perfekcyjnie? Tak jak ja?")
 • B: "It's all too easy for me." ("To dla mnie zbyt łatwe.")
 • C: "Not too bad, I guess." ("Nieźle, tak myślę.")
 • D: "I guess I took a little too much time." ("Myślę, ze to trwało zbyt długo.")
 • E: "I'm ashamed to call myself a hunter!" ("Wstydzę nazywać się poszukiwaczką przygód!")

Sonic Heroes Edytuj

Team Sonic (Sonic/Tails/Knuckles) Edytuj

 • A: "[gwiżdże] That was tight!"/"Sonic! Knuckles! We did it!"/"Perfect!" ("To było dobre!"/"Sonic! Knuckles! Zrobiliśmy to!"/"Świetnie!")
 • B: "Too easy!"/"Not too shabby!"/"Hmm. Not bad!" ("Zbyt proste"//"Hmm. Nieźle!")
 • C: "Barely made it."/"Guess that's that!"/"Guess that's about it!" ("Ledwo się udało."/"Myślę, że o to chodziło!"/"Myślę, że to jest to.")
 • D: "Hm. No problem."/"A bit tough!"/"I didn't use all my strength!" ("Hm. Bez problemu."/"Nieco trudne!"/"Nie użyłem całej swojej siły!")
 • E: "Shoot. Not my day."/"We can do better..."/"Just enough to pass." ("Ech. To nie mój dzień."/"Możemy to zrobić lepiej..."/"Wystarczająco by przejść.")

Team Dark (Shadow/Rouge/Omega) Edytuj

 • A: "Perfect as always!"/"Perfect! As usual."/"I am Omega! The ultimate E-Series robot!" ("Świetnie jak zawsze!"/"Świetnie! Jak zwykle."/"Jestem Omega! Ostateczny robot serii E!")
 • B: "Piece of cake."/"Piece of cake."/"This proves my power!" ("Bułka z masłem."/"To pokazuje moją moc!")
 • C: "Just average."/"Not bad."/"Satisfactory level." ("Przeciętnie."/"Nieźle."/"Poziom zadowalający.")
 • D: "Not taking this seriously."/"I can do better."/"Power balance adjustments needed." ("Nie wziąłem tego poważnie"/"Mogę to zrobić lepiej"/"Potrzebne korekty bilansu mocy.")
 • E: "What's wrong with me?"/"I'm ashamed to call myself a treasure hunter!"/"I couldn't even beat Gamma or Beta..." ("Co jest ze mną nie tak?"/"Wstydzę nazywać się poszukiwaczką przygód!"/"Nie pokonałbym nawet Gammy czy Bety...")

Team Rose (Amy/Cream/Big) Edytuj

 • A: "We're like awesome!"/"I'm so happy, I want to tell everyone!"/"Cause I'm super-duper happy!" ("Jesteśmy niesamowici!"/"Jestem zbyt szczęśliwa, muszę o tym wszystkim powiedzieć!"/"To dlatego jestem super-duper szczęśliwy!")
 • B: "I just knew we could do it!"/"As long as we stay together, we can do anything!"/"That was good!" ("Wiedziałam, ze nam się uda!"/"Tak długo jak trzymamy się razem możemy zrobić wszystko!"/"To było dobre!")
 • C: "Just this will do..."/"Cheese, you did great too. Thank you!"/"Not too bad, I guess." ("Po prostu to zrobiliśmy..."/"Cheese, ty też byłeś świetny. Dzięki!"/Nieźle, tak myślę")
 • D: "Guess we could've tried harder."/"That was pretty tough!"/"We should try to do better next time." ("Myślę, że powinniśmy bardziej się postarać."/"To było dość trudne!"/"Następnym razem zróbmy to lepiej.")
 • E: "We couldn't even impress Sonic like this..."/"Disappointing..."/"I'm feeling a little blue..." ("Nie zaimponowalibyśmy tym nawet Sonicowi..."/"Rozczarowujące"/"Czuję się mały...")

Chaotix (Espio/Charmy/Vector) Edytuj

 • A: "Impossible feat! Ultimate ninja power!"/"Awesome! Totally awesome!"/"Perfect! The work of professionals, heh!" ("Niemożliwy wyczyn! Ostateczna siła ninja!"/"Świetne! Naprawdę świetne!"/"Świetna praca profesjonalistów, heh!")
 • B: "Good job! Nothing more to be said."/"No problem!"/"No complaints!" ("Dobra robota! Nic więcej, żeby być powiedziany." /"Żaden problem!" /"Żadnego uskarżania się!")
 • C: "Not bad. No complaints."/"Not bad, don't you think?"/"Not bad!" ("Nieźle. Nie ma uskarżania się." /"Nieźle , Nie myślisz?" /"Nieźle!")
 • D: "Be on guard! Focus, and prepare yourself."/"Maybe we could've done a little better!"/"Maybe... this wasn't our day." ("Bądź dalej ciupasem! Skup się, i przygotuj się." /"Może moglibyśmy zrobić to lepiej!" /"Może... to nie był nasz dzień.")
 • E: "Insulting. Your training has been a waste of time."/"Ok, stop foolin' around!"/"Lackluster performance, I'd say." ("Obraźliwy. Wasz trening stracił czas." /"Ok, przestań błaznować!" /"Bez blasku osiągi, powiem.")

Sonic Rush/Sonic Rush Adventure Edytuj

Sonic Edytuj

 • Akty: "Yes!" ("Tak!")
 • Akty z bossami: "Can we try this again?" ("Możemy to powtórzyć?")
 • Inne: "Is that it?" ("Czy to jest to?")

Blaze Edytuj

 • Akty: "How's that?" ("I jak?")
 • Akty z bossami: "Never get on my bad side." ("Nigdy nie przeciągniecie mnie na złą stronę.")
 • Inne: "My enemies always fall before me." ("Moi przeciwnicy zawsze ze mną przegrywają.")

Sonic the Hedgehog (2006) Edytuj

Sonic Edytuj

 • S: "That was incredible!" (To było niesamowite!)
 • A: "Too easy! No sweat."
 • B: "Just made it."
 • C: "Hmph! No problem." (Hmph! Bez problemu.)
 • D: "Man! Today's not my day." (Niech to! Dzisiaj nie mój dzień.)

Tails Edytuj

 • S: "Great! I did it, Sonic!" (Wspaniale! Zrobiłem to, Sonic!)
 • A: "An "A" effort!"
 • B: "Well, not bad!" (No, nieźle)
 • C: "I had a bit of trouble there."
 • D: "I've got to do better..."

Knuckles Edytuj

 • S: "Alright!"
 • A: "That felt good."
 • B: "Well, that wasn't too bad." (No, to nie było źle)
 • C: "Hmph. That took longer than I thought."
 • D: "Shoot! I still got a ways to go..."

Elise Edytuj

 • S: "I don't believe it!" (Nie uwierzę w to!)
 • A: "I'm so happy." (Jetem taka szczęśliwa.)
 • B: "How was that?" (Jak to było?)
 • C: "I'm a bit tired." ("Przeraziłam się.")
 • D: "I need to try harder..."

Shadow Edytuj

 • S: "Perfect." (Doskonale.)
 • A: "Hm. Not even a challenge."
 • B: "Guess that was alright."
 • C: "Need to stay focused."
 • D: "Maybe I wasn't strong enough." (Może nie nie byłem dość silny.)

Rouge Edytuj

 • S: "What did you think of my beautiful technique?"
 • A: "For me, it was a piece of cake!" (Dla mnie, to była bułka z masłem!)
 • B: "That was pretty good, I guess."
 • C: "I guess I took a bit too long."
 • D: "How can I call myself a treasure hunter?" (Jak mogę nazwać siebie poszukiwaczką przygód?)

E - 123 Omega Edytuj

 • S: "Perfect mission." (Doskonała misja.)
 • A: "Good performance."
 • B: "That was adequate."
 • C: "Expected time frame: not met."
 • D: "Has one of my systems broken down?"

Silver Edytuj

 • S: "Perfect!!!" (Świetnie!!!)
 • A: "Looks like I'm on a roll!"
 • B: "That was easy!" (Tob było łatwe!)
 • C: "That took too long."
 • D: "I need to pull it together."

Blaze Edytuj

 • S: "Can't complain."
 • A: "All it takes is a little effort."
 • B: "That was so-so."
 • C: "I should have done better."
 • D: "That was weak." (To było słabe.)

Amy Edytuj

 • S: "Just perfect!"
 • A: "Aren't I just incredible?"
 • B: "Yay! I rock!"
 • C: "Phew. That was close."
 • D: "I gotta do better than this."

Sonic Unleashed Edytuj

Tylko w wersjach na Xbox 360 i PlayStation 3

Sonic (poziomy dzienne) Edytuj

 • S: "Piece of cake!" - "Beautiful!" - "Sweet!" (Bułka z masłem!)
 • A: "Yes!" - "Cool!"
 • B: "How's that?!" - "Not bad."
 • C: "Eh, can't win 'em all." - "Yeah, I'm good."
 • D: "Hmph! Well that was lame." - "Oh, I've gotta try that again." - "Not my best run."
 • E: "No!" - "Oh no." (Nie! - O nie.)

Sonic (poziomy nocne) Edytuj

 • S: "Oh yeah! That's right baby!"
 • A: (wyje)
 • B: "Wow! I rule!"
 • C: "Hmm, not so bad." ("Hmm, nie tak źle.")
 • D: "Hmph! Can I start over?"
 • E: "Darn!"

Sonic Colors Edytuj

Tylko w wersji na DS.
 • S: "Amazing!"
 • A: "Great!" (Wspaniale!)
 • B: "Very good!" (Bardzo dobrze!)
 • C: "Good!" (Dobrze!)
 • D: "Don't give up!" (Nie poddawaj się!)

Sonic Lost World Edytuj

Sonic nie dodaje żadnych komentarzy, zamiast tego skacze i turla się dookoła i daje "łapki w górę" w zależności od rangi.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki