FANDOM


Road Rock – pierwszy poziom wieloosobowego trybu Quick Race w Sonic Heroes.

Opis

Road Rock to wewnętrzna część ruin Ocean Palace, znajdująca się pod ziemią. Dwie drużyny zaczynają po przeciwległych stronach ruin, a ich zadaniem jest dotarcie do położonej na środku poziomu mety. Zadanie to utrudniają kamienne bloki, przez które gracze muszą przebijać się używając postaci specjalizującej się w mocy. Innymi przeszkodami są niezniszczalne skrzynie, kolczaste kule (stojące nieruchomo i obracające się), a także podesty, miażdżące znajdujących się pod nim graczy.

Drużyna która jako pierwsza dotrze do mety, wygrywa.

Muzyka

Nazwa Muzyka
Road Rock

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.